Hittan Drucken
Montag, den 23. März 2015 um 19:47 Uhr
There are no translations available.

Kedves Szülők!
 
A szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek! Biztosan emlékezetes pillanatként 
 
maradt meg Önökben, mikor gyermekük az első lépéseket megtette, mikor az első szavakat 
 
kimondta. Reméljük, hogy az iskola kapujának először való átlépése is ilyen esemény lesz.
 
Mi, mint katolikusok, hazánkban ezer év óta felelősséget érzünk azért, hogy a jövő 
 
generáció életét megkönnyebbítsük, szebbé és boldogabbá tegyük. Célunk, hogy rámutassunk 
 
olyan értékekre, mint a szeretet, béke, megbocsátás. Válaszoljunk azon kérdésekre: Miért 
 
élünk? Miért van ennyi könny az emberek szemében?
 
Szeptembertől hazánkban is bevezetésre kerül a kötelező etika oktatás, amely azonban 
 
hit és erkölcstan tanulásával kiváltható. Egyházközségünk vállalja, hogy Szentendre minden 
 
iskolájában iskolai időben megtartsa a hitoktatást. 
 
Kérjük, hogy amennyiben egyetért törekvéseinkkel, a beiratkozásnál a katolikus 
 
hittant válassza. A hittanra való jelentkezésnek nincs semmilyen feltétele, még a keresztelés 
 
megléte sem. (Igény alapján keresztségre való felkészítést vállalunk!) Bízunk benne, hogy 
 
munkánkkal mi is hozzájárulhatunk gyermekének szebb jövőjéhez!
 
Szentendre, 2015. március 14.
 
Köszönettel és tisztelettel:
 
Blanckenstein György
 
Plébános
 
Amennyiben felkeltettünk érdeklődését, avagy kérdés merült fel Önben a tantárgy 
 
választásával kapcsolatban, látogassa meg honlapunkat:
 
www.hittansuli.hu