Alapítványunk Nyomtatás
2009. június 08. hétfő, 20:38

"Jó érzés, ha szülőként, tanárként hozzájárulhatunk egy másik ember életének tartalmasabbá tételéhez. Szívderítő dolog figyelemmel követni, hogyan vesz át egy fiatal a tanítási kapcsolat során valami olyan új dolgot, ami kitágítja világa határait és bővíti készségeinek tárát."

Thomas Gordon

Alapítványunk célja:

A létrehozott pénzalapból és a későbbi alapítványi hozzájárulásokból folyamatosan kiegészülő vagyonból:

 • a tehetséges tanulók támogatása, tanulmányi ösztöndíj-rendszer kialakítása,
 • a szociálisan hátrányos tanulók segítése,
 • a szabadidős tevékenység bővítése, színesítése,
 • a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a diákcsere mozgalom elindítása, folyamatosságának biztosítása,
 • a nyelvoktatás feltételeinek továbbfejlesztése,
 • a nyári táborozás támogatása,
 • hatékony pedagógiai eljárások patronálása,
 • az iskola épületének bővítése, korszerűsítése, a tárgyi feltételek javítása.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke:

 • dr. Beregnyei Józsefné

A kuratórium titkára:

 • Szekrényi Ágnes

A kuratórium tagjai:

 • Gyurcsekné Strupka Magdolna, Piszkátor Ildikó, Merfelsz Gábor

Az alapítvány adószáma:

19176578-1-13

Az alapítvány székhelye:

 • Templomdombi Iskola, 2000 Szentendre, Alkotmány u. 12
 • Telefon: 36-26-300-556

A fent felsorolt célok megvalósítása érdekében várjuk szíves támogatását!

Számlaszámunk: 11742087-20024585

Éves pénzügyi beszámolók:

2012

2013

2014